Baboszewo – sanepid wydał ostrzeżenie dla 39-ciu miejscowości

Sanepid w Płońsku wykrył skażenie w publicznym wodociągu w gminie Baboszewo. Przez weekend mieszkańcy 39-ciu miejscowości muszą pobierać wodę w specjalnych  mobilnych punktach. Ta, którą dostarczają w ostatnich dniach lokalne wodociągi, nie nadaje się nie tylko do spożycia, ale i do innych celów użytkowych.

Skażenie w publicznym wodociągu

Pierwsze ostrzeżenia w sprawie dostarczanej na teren gminy Baboszewo wody pojawiły się już w czwartek 29 września. Po przeprowadzeniu badań z udziałem próbek z tego samego dnia Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku wydał oficjalne ostrzeżenie dla blisko 5700 mieszkańców korzystających ze skażonego ujęcia.

Jak poinformował sanepid, w przetestowanym materiale wykryto obecność bakterii Escherichia coli, a także enterokoków kałowych. Do czasu usunięcia zagrożenia mieszkańcy gminy powinni unikać kontaktu ze skażoną substancją. Wody nie można używać nie tylko do przygotowywania posiłków czy kąpieli, ale także sprzątania czy zmywania naczyń.

Zaniedbanie ludzkie czy nadmierna eksploatacja

Na temat wykrytego skażenia wypowiadał się inspektor z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku, Krzysztof Bielski. Zapytany o możliwą przyczynę pojawienia się w wodzie groźnych drobnoustrojów, inspektor wskazał kilka.

Jedną z nich jest ludzkie zaniedbanie, takie jak nieprawidłowo zabezpieczone szambo. Przez niedokładnie uszczelnioną warstwę instalacji zanieczyszczenia przedostają się wówczas do gleby i dalej transmitowane są do ujęcia wody. Inne wytłumaczenie to gnojowica, czyli mieszanina przefermentowanych odchodów zwierzęcych, którą z pól wymywają intensywne opady deszczu.

Jednak, jak wskazał inspektor Bielski, istnieje jeszcze jedna możliwość. Do skażenia wody mogło dojść za pośrednictwem starych, od wielu lat eksploatowanych rur. W wiekowej instalacji tworzy się bowiem tak zwany biofilm, czyli twór bakteryjny. Może on bez problemu przenikać do przepływającej w rurach wody.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zapewnił, że podjęto wszelkie starania, by jak najszybciej umożliwić mieszkańcom korzystanie z wodociągów. Obecnie trwa dezynfekcja oraz intensywne płukanie całej sieci na terenie gminy.