Ambitne plany realizowane na mazowieckich drogach krajowych – GDDKiA zapowiada dalsze sukcesy

Na terenie województwa mazowieckiego trwają zakrojone na szeroką skalę prace drogowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad cieszy się postępami prac i entuzjastycznie zapowiada, że jeszcze w tym roku z Warszawy do Grójca kierowcy przejadą nową trasą S7.

GDDKiA podsumowała dotychczasowe działania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o sukcesach, jakimi może się pochwalić w ramach realizowanych na terenie województwa prac. Jak przekazała Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA, aktualnie prowadzone na Mazowszu prace obejmują odcinki o łącznej długości blisko 103 kilometrów.

To jednak nie wszystko, czym chwali się GDDKiA, bowiem kolejne plany czekają na realizację. Około 150 kilometrów dróg oczekuje na zezwolenie na budowę lub jest ujęta w kolejnych planach projektowych. Szczególnym jednak powodem do zadowolenia są sprawnie prowadzone prace na trasie S7. Według zaprezentowanych przez drogowców planów, trasa ta będzie przejezdna jeszcze w tym roku.

Postępy na trasie S7

Budowa ponad 29-kilometrowej trasy S7 Warszawa – Grójec prowadzona jest na trzech odcinkach. Pierwszy z nich obejmuje obszar od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola. Tam osiągnięto już 91 procent celów. Na głównej trasie pojawiła się już betonowa nawierzchnia. Trwają również roboty brukarskie i tak zwane humusowanie, czyli przygotowanie gruntu pod roślinność.

Drogowcy podjęli również montaż energochłonnych barier i ekranów akustycznych, pojawiają się nawierzchnie chodników. Zaawansowane prace obejmują też kanalizację deszczową i sanitarną, a także instalacja elektroenergetyczna oraz oświetleniowa. Równolegle do tych robót powstają nasypy, odbywa się skarpowanie i wzmacnianie podłoża, przeznaczonego pod mające tam powstać obiekty. Koniec działań na tym terenie przewidziano na październik 2022 roku.

Kolejny etap to fragment trasy Napierki – Płońsk, obejmujący kilka mniejszych odcinków. Jak tłumaczyła Tarnowska, początkowo spokojne działania, w związku ze znaczną poprawą warunków atmosferycznych w pierwszej połowie marca, znacznie przyspieszyły. Dzięki temu poziom zaawansowania prac w strefie Napierki – Mława wynosi blisko 76 procent.

Następnie odcinek Mława – Strzegowo, gdzie wykonawca głównie skupił się na rozbiórce starego wiaduktu i utworzenia nowego obiektu. Zaawansowanie rzeczowe ocenia się dziś na poziom bliski 90 procentom.

Podobnie przedstawia się sytuacja na odcinkach Strzegowo – Pieńki oraz Pieńki – Płońsk. Tam w przerwie zimowej zamontowano ekrany akustyczne, wybudowano kanał technologiczny i zamontowano oświetlenie drogowe. Prace objęły również Obwód Utrzymania Drogi. Montowano ogrodzenia, wybudowano wagę, przeprowadzono prace wykończeniowe budynków MOP. Tutaj poziom realizacji celów również ocenia się na około 90 procent.