Zmiana oblicza placu Teatralnego w Warszawie: mieszkańcy mają głos

Kończy się proces konsultacji społecznych, które umożliwiły mieszkańcom stolicy wyrazić swoje oczekiwania dotyczące przyszłości zielonego placu Teatralnego. Obecnie pełniący funkcję parkingu, obszar ten według założeń ma przejść transformację, w wyniku której jego krajobraz wzbogaci się o drzewa, niską zieleń oraz fontannę. Niektóre z wprowadzanych zmian mają na celu przywrócenie placowi jego przedwojennego charakteru.

Warsztaty formułujące koncepcję zmian zostały przeprowadzone przez pracownię MAU Architecture & Urbanism na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy. W ich trakcie mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z ekspertami, przedsiębiorcami i urzędnikami. Proces rozpoczął się od wizji lokalnej na początku czerwca, a następnie odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje do 11 czerwca, a specjalną ankietę wypełniło blisko 300 osób.

Podczas warsztatów omówiono specyfikę placu Teatralnego i zidentyfikowano elementy podlegające ochronie konserwatorskiej. Uczestnicy zgłaszali postulat wypełnienia placu zielenią i wodą, co jest odpowiedzią na problem zmian klimatycznych. Panowała zgoda, że należy posadzić nowe drzewa i uzupełnić teren zielenią niską. Sugerowano także stworzenie fontanny lub innego założenia wodnego.

Mieszkańcy wyrażali również potrzebę tworzenia miejsc do odpoczynku i relaksu, przestrzeni dla dzieci, jak również miejsca dla sztuki i wydarzeń plenerowych. Zgłaszane postulaty obejmowały likwidację naziemnego parkingu (z zapewnieniem alternatywnych rozwiązań), ograniczenie prędkości ruchu samochodowego, zagwarantowanie wygodnych i bezpiecznych przejść dla pieszych oraz poprawienie warunków dla rowerzystów. Eksperci sugerują możliwość budowy parkingu podziemnego po stronie zachodniej placu, przy Teatrze Narodowym, z rampą zjazdową od strony ulicy Wierzbowej – wynika z komunikatu UM Warszawy.