Zapowiedź rozpoczęcia przebudowy wiaduktów na Saskiej Kępie i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu

W nadchodzący poniedziałek zostaną zainicjowane prace drogowe, które pozwolą na przystąpienie do remontu wiaduktów w rejonie Saskiej Kępy. W związku z tym, przez około dwa tygodnie, zostaną zamknięte dla ruchu wewnętrzne pasy jezdni przechodzące nad ulicami Bajońską i Paryską. To kolejny etap modernizacji Trasy Łazienkowskiej, którego koszt wynosi blisko 89 milionów złotych. Zakończenie prac przewidziane jest na połowę 2025 roku.

Poniedziałek 19 czerwca, tuż po godzinie 22:00 będzie czasem wyłączenia z ruchu wewnętrznych pasów obu wiaduktów znajdujących się na Trasie Łazienkowskiej, usytuowanych w rejonie Saskiej Kępy. Jednocześnie aktywne pozostaną buspasy oraz po jednym pasie w obu kierunkach dla pojazdów indywidualnych.

Zmiana organizacji ruchu potrwa mniej więcej dwa tygodnie, co umożliwi wykonanie niezbędnych prac związanych z zabezpieczeniem nasypu znajdującego się przy ul. Bajońskiej. Po zakończeniu tych działań, przystąpi się do rozbiórki i odbudowy wiaduktów – poinformowało biuro prasowe stołecznego Ratusza.