Zaplanowany gruntowny remont zabytkowej kamienicy Friczowskiej na Starym Mieście

Planowany jest gruntowny remont zabytkowej kamienicy oznaczonej numerem 21, usytuowanej przy Rynku Starego Miasta. Ta kamienica, znana jako Friczowska, jest obecnie poddawana procesowi konserwacji, zwłaszcza jej mocno zniszczonych drzwi portalu. Przywrócenie do pierwotnej świetności obejmie również prace konserwatorskie nad gotyckim murem i portalem. Te prace zostaną rozpoczęte niezwłocznie po ustawieniu rusztowań.

Ale to nie wszystko, w ramach prac konserwatorskich uwzględnionych zostanie także odnowienie sgraffito oraz kamiennego obramowania witryny sklepowej umieszczonej na parterze budynku.

Kamienica Friczowska datuje swoje powstanie na XV wiek. Jej nazwa pochodzi od imienia pierwszego znanego właściciela, Jerzego Landekera Frycza, który był kupcem i rajcą miejskim. Wzmianki historyczne potwierdzają jego obecność w latach 1494-1522. W czasie swojej bogatej historii, kamienica ta była wielokrotnie kupowana i sprzedawana przez różnych właścicieli. Każdy z nich wprowadzał różne zmiany w jej strukturze, przez co budynek ten przeszedł wiele przebudów.