Wyrok dla byłego urzędnika – Mariusz G. spędzi w więzieniu trzy lata

Zapadł wyrok w sprawie oskarżonego o wielokrotne przekroczenie uprawnień urzędnika z warszawskiej Pragi. Mariusz G., za wyrządzone szkody wobec miasta Warszawa, w tym niekorzystne rozporządzanie mieniem w kwocie ponad 730 tysięcy złotych, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Przez najbliższych siedem lat obowiązuje go zakaz pełnienia funkcji urzędniczych w instytucjach państwowych i samorządowych.

Urzędnik przekraczał swoje uprawnienia

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w sprawie przeciwko urzędnikowi Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-północ zapadł w czwartek 12 maja. Jak wyjaśniła reprezentująca Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska, Mariusz G. regularnie przekraczał swoje uprawnienia. Motywacją dla jego nielegalnych działań było pragnienie uzyskania korzyści majątkowych. W ramach tego procederu oskarżony wielokrotnie przedstawiał dokumenty podrobione i poświadczające nieprawdę. W wyniku prezentacji fałszywych list płac, na których widniały nazwiska niezatrudnionych w urzędzie osób, doprowadził on do wyłudzenia od miasta ponad 730 tysięcy złotych.

Fikcyjna lista płac przez dwa lata

Mariusz G. w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty dla Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie pracował od roku 2010. Jak poinformowała prokurator Skrzeczkowska, do pierwszych oszust dochodziło już w trzy lata po objęciu przez niego stanowiska. Od roku 2018 pełnił on funkcję kierownika Wydziału, jednak największą aktywność w zakresie fałszerstw zarejestrowano od 15 stycznia 2019 roku, kiedy to w urzędzie wdrożono nowy system komputerowy. Przez kolejne dwa lata Mariusz G. w wykazie osób zatrudnionych w jednej z placówek oświatowych podawał nazwiska fikcyjnych pracowników. Przekazywane dla nich z tytułu wynagrodzenia pieniądze przelewał bezpośrednio na swoje konto.

Wyrok bez procesu sądowego

W trakcie dochodzenia podejrzanego Mariusza G. prokuratura przesłuchała dwukrotnie. Były urzędnik przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Na wniosek prokuratora sędzia zarządził wobec oskarżonego wymierzenie kary łącznej w wymiarze trzech lat pozbawienia wolności. Postanowiono również o konieczności naprawienia poczynionej przez niego szkody szacowanej na kwotę 659.825,83 złotych. Dodatkowo Mariusza G. objęto zakazem zajmowania stanowisk w instytucjach państwowych i samorządowych przez okres siedmiu lat.