Wykorzystanie wody z miejskich pływalni do czyszczenia ulic – innowacyjne działania Zarządu Oczyszczania Miasta

Korzystając z wakacyjnej przerwy technicznej, Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) postanowił ponownie przeprowadzić ekologiczną akcję recyklingu wody. Współpracując z miejskimi pływalniami, po raz piąty organizuje inicjatywę, która ma na celu przeciwdziałanie bezużytecznemu marnotrawstwu wody. Zamiast pozwolić, aby cenne zasoby płynęły bezpośrednio do kanalizacji, woda jest teraz wykorzystywana do utrzymania czystości miasta.

Podczas gdy baseny muszą zostać opróżnione na czas remontów i konserwacji, ZOM wprowadził system, który umożliwia przekierowanie wody do pojazdów odpowiedzialnych za sanitarny porządek miasta. Następnie ta woda jest używana do prac porządkowych, takich jak mycie ulic czy torowisk tramwajowych.

Pierwszym obiektem, który zdecydował się podzielić swoją wodą w tym sezonie była placówka Sportu i Rekreacji na Bielanach. Planuje się również współpracę z innymi pływalniami, które znajdują się na Pradze-Południe, Woli, Ochocie i w Śródmieściu. Zbiórka wody będzie prowadzona według harmonogramu przerw technicznych poszczególnych basenów. W poprzednich edycjach akcji udział wzięło łącznie 10 pływalni.

W momencie, kiedy woda jest przekierowywana do pojazdów sprzątających, preparaty dezynfekujące, które wcześniej były stosowane do jej oczyszczania, już zdążyły ulotnić się. Dzięki temu woda nie stanowi zagrożenia dla ludzi, środowiska naturalnego ani mytych powierzchni. Za bezpieczne napełnianie pojazdów czystości miejskiej wodą odpowiada Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej.