Wawer nie straci swojego symbolu. Sosna, której groziła wycinka, została pomnikiem przyrody

Ma 7 i pół metra wysokości, 212 centymetrów obwodu, blisko 50 lat i zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na Drzewo Roku. Charakterystyczna sosna pospolita, która wita wjeżdżających do stolicy, decyzją Rady Miasta została uznana za pomnik przyrody.

Sosna niezgodna z przepisami

Burzliwe była walka o najsłynniejsze warszawskie drzewo. Rosnąca po wschodniej stronie ulicy Patriotów w Falenicy sosna miała paść ofiarą rozwoju przemysłowego miasta.

Trwające w 2018 roku na tym obszarze prace modernizacyjne linii kolejowej numer 7, zaowocowały decyzją o usunięciu drzewa. Jako powód wskazano jego usytuowanie. Według przeprowadzonych pomiarów sosna miała znajdować się zbyt blisko planowanej budowy nowego toru. Odległość ta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być mniejsza niż 15 metrów.

W odpowiedzi na to zagrożenie Stowarzyszenie Razem dla Wawra wystąpiło do PKP PLK z wnioskiem o zgodę na ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody. Odpowiedź na wniosek była odmowna. Przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych za podwód takiej decyzji wskazali zasady bezpieczeństwa.

Bitwa o sosnę

Na reakcję przedstawicieli Stowarzyszenia Razem dla Wawra nie trzeba było długo czekać. Natychmiast po otrzymanej odpowiedzi od PKP PLK przystąpili do nagłośnienia sprawy. W akcję włączyły się inne organizacje, w tym także Rada Osiedla Falenica oraz Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

Do pełniącej wówczas funkcję prezydenta miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz skierowano petycję w obronie charakterystycznego drzewa. Pod apelem widniało 350 podpisów obywateli stolicy. Następnie  w mediach społecznościowych opublikowano informację, iż sosna jest oddalona od planowanego biegu toru o 16 metrów. Co za tym idzie, jej obecność nie łamie przepisów, a ratusz podejmuje działania w kierunku nadania jej statusu pomnika przyrody.

Nie spodobało się to inwestorom, którzy usiłowali wykazać, że planowane prace zmniejszą odległość między sosną a torami do 9 metrów. W odpowiedzi usłyszeli, że władze dzielnicy Wawer będą zabiegać o zmianę projektu i zachowanie drzewa.

Szczęśliwe zakończenie

W ostatni czwartek Rada Miasta ustanowiła falenicką sosnę pomnikiem przyrody. Na tę opcję zagłosowało 52 radnych, natomiast 6 wstrzymało się od głosu.

Sosna na Wawrze to jeden z symboli dzielnicy. Jej charakterystyczna korona, pochylona nad jezdnią, tworzy swoistego rodzaju parasol. Jej nietypowe walory docenił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, co umożliwiło ratowanie sosny przed usunięciem.