Umorzone śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci lekarza i żony

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ogłosiła zakończenie dochodzenia w przypadku tajemniczej śmierci małżeństwa lekarzy z miejscowości Kiełpin pod Warszawą. Początkowo podejrzenia padały na ich 14-letniego syna, który przebywał w domu z ciałami rodziców. Ciała małżonków zostały odkryte w ich mieszkalnym domu.

Według informacji uzyskanych przez nas od Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledztwo w tej sprawie zostało oficjalnie zamknięte 5 czerwca 2023 roku. Podjęto decyzję o umorzeniu postępowania, odnosząc się do artykułu 17 paragrafu 1 punktu 1 Kodeksu postępowania karnego, co oznacza, że brak jest wystarczających dowodów pozwalających na postawienie zarzutów popełnienia przestępstwa.

Prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował nas, że zgromadzone dowody oraz wynik śledztwa prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji pod nadzorem Prokuratury nie pozwoliły na ustalenie, czy śmierć małżonków spowodowana została przez działanie osób trzecich. W związku z tym, brak jest wystarczających przesłanek, które pozwoliłyby na postawienie zarzutów komukolwiek w tej sprawie.