Skierniewice jako jedne z ciekawszych miejsc w regionie Warszawy

Opowiadając o historii tego miasta, najpierw trzeba powiedzieć, że Skierniewice należały do dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich. Już w XVI wieku sprawowano tu sądy biskupie, a w XVII i XVIII wieku w tym mieście mieściła się rezydencja biskupia.

Co warto wiedzieć o Skierniewicach?

Warto wiedzieć, że miasto znajdowało się na trasie budowy drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, co sprzyjało jego rozwojowi. Od 1831 roku było letnią rezydencją carów rosyjskich. Obecnie dumą miasta są naukowo-badawcze ośrodki rolnicze: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Warzywnictwa. Natomiast siedzibę kościelnych dostojników wzniesiono w latach 1609-1619 z polecenia biskupa Wojciecha Baranowskiego. Powstał wówczas renesansowy pałac, a później dobudowano wokół niego budynki gospodarcze, oranżerię i założono park. W drugiej połowie XVII wieku prymasi przenieśli tu swą siedzibę z Łowicza. W 1884 roku pałac gościł trzech cesarzy: Rosji, Prus i Austro – Węgier. Po II wojnie światowej swą siedzibę znalazł tu Instytut Warzywnictwa.

A co warto powiedzieć o zabytkowym dworcu kolei warszawsko-wiedeńskiej? Należy wiedzieć, że budynek dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej powstał w 1875 roku w stylu gotyku angielskiego według projektu Jana Heuricha. Konieczność budowy tak reprezentacyjnego budynku wynika z faktu, że w tym mieście znajdowała się letnia rezydencja carów i pałac arcybiskupów. Ta piękna budowla łącząca cechy neogotyku z ceglanymi budowlami Europy Północnej ma wiele uroku. Co ciekawe, budynek był wykorzystany w trakcie kręcenia filmu na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa.

Artykuł zrealizowano dzięki nawiązaniu współpracy z serwisem regionalnym https://www.eursynow.pl/.