Rada Miasta Ząbki wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Domagało się tego wiele osób – decyzja o nałożeniu ograniczenia na nocną sprzedaż alkoholu w mieście Ząbki została podjęta po długotrwałych dyskusjach i debatach. Większością głosów, Rada Miasta zdecydowała się na ten krok, kierując się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy. Niektóre osoby zasiadające w radzie miasta podkreślały nawet konieczność dodatkowych działań, takich jak zwiększenie minimalnej odległości pomiędzy sklepami oferującymi alkohol a placówkami edukacyjnymi oraz ograniczenie liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zainteresowanie tym tematem nie ogranicza się tylko do Ząbek – od wielu miesięcy trwają rozmowy na temat wprowadzenia podobnych regulacji w Warszawie.

Debata na temat wprowadzenia ograniczeń dla sprzedaży alkoholu po zmroku toczyła się przez ponad rok. W trakcie dyskusji, wielokrotnie głos zabierali różni aktywni członkowie społeczności – od rodziców uczniów, przez właścicieli sklepów z alkoholem, aż po członków komisji zajmującej się problematyką nadużywania alkoholu oraz przedstawicieli służb miejskich i policyjnych.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, omówiono również doświadczenia innych gmin, które już wcześniej zdecydowały się na wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. W tych miejscach decyzje te przyniosły pozytywne efekty – nie tylko zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa społecznego w godzinach nocnych, ale także obserwowano spadek liczby osób trafiających do izb wytrzeźwień. Przywołano również przykład miasta Kraków, gdzie wprowadzenie podobnych ograniczeń zaowocowało znaczącym, rzędu 40-60%, spadkiem liczby przestępstw powiązanych z konsumpcją alkoholu, szczególnie tych o charakterze chuligańskim.