Przed wyborami parlamentarnymi: Jak oddać głos w Warszawie nie mając tam miejsca zamieszkania

Zbliżające się wybory do parlamentu, które już niedługo odbędą się na terenie całego kraju, wywołują duże zainteresowanie wśród polskiego społeczeństwa. Obrazuje to między innymi liczba zaświadczeń umożliwiających głosowanie poza miejscem zameldowania oraz wniosków o wpisanie na listy wyborców w innych miastach, które zostały do tej pory pobrane czy złożone. W stolicy Polski, Warszawie, wydano już 24 tysiące takich zaświadczeń i zarejestrowano 58 tysięcy wniosków o dopisanie do list wyborców. Mimo możliwości załatwienia tych formalności online, wiele osób wybrało tradycyjny sposób – osobistą wizytę w urzędzie, co skutkuje długimi kolejkami.

Polska scena polityczna będzie intensywnie obserwowana 15 października, kiedy to odbędą się wybory parlamentarne. Polacy będą mieli okazję oddać swoje głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum. Punkty do głosowania będą czynne od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Tuż po ich zamknięciu poznamy pierwsze niemiarodajne wyniki exit poll. Definitywne rezultaty, które wyłonią 460 posłów i 100 senatorów na najbliższą, czteroletnią kadencję, zostaną ogłoszone dopiero po upływie kilkudziesięciu godzin.