Postęp prac nad S7 na północ od stolicy: Modlin – Czosnów

Zgodnie z najnowszymi informacjami, jesteśmy świadkami intensywnych prac budowlanych nad drogą ekspresową S7, która prowadzi na północ od Warszawy. Pierwszym segmentem, który jest obecnie w realizacji, jest odcinek między Modlinem a Czosnowem. Zgodnie z umową kontraktową, ten fragment powinien zostać ukończony do jesieni tego roku. Jednakże, patrząc na obecny poziom zaawansowania robót, wygląda na to, że nie uda się to zrealizować. Konstruktor wystąpił o dodatkowy czas na ukończenie projektu. Pytanie brzmi więc: kiedy finalnie będziemy mogli korzystać z nowego odcinka “ekspresówki”?

W tym momencie trwają prace nad trasą S7 na północ od Warszawy. Obecnie są one skoncentrowane na odcinku rozciągającym się od Czosnowa do Płońska. Mówimy tutaj o ekspansji około 34 kilometrów istniejącej już drogi. Do tej pory była to dwupasmowa droga – jeden pas ruchu w każdym kierunku. Dalsze prace mają na celu jej rozbudowę i przystosowanie do większego ruchu.