Pora na zazielenienie stolicy: Jesienna akcja sadzenia drzew w Warszawie

Jesienne miesiące są optymalnym okresem do tworzenia nowych nasadzeń, a warszawskie jednostki miejskie wykorzystują ten czas w najlepiej jak potrafią. Miasto przeobraża się, staje się bardziej zielone – główne trasy komunikacyjne, parki, place i tereny leśne są uzupełniane o nowe drzewa. Tylko w tym sezonie liczba nowych drzew posadzonych w stolicy przekroczy 33,5 tysiąca.

Bez cienia wątpliwości najwięcej nowych drzew pojawiło się na terenach zarządzanych przez Lasy Miejskie – Warszawa. Na przykład, drzewostan Lasu Kabackiego został uzupełniony o 10,3 tysiąca nowych okazów różnych gatunków, takich jak dąb szypułkowy i bezszypułkowy, czereśnia ptasia czy klon jawor. Dodatkowo, ponad 20 tysięcy drzew zostało posadzonych w obwodzie leśnym Bielany-Młociny oraz na terenie Białołęki.

Z kolei stołeczni ogrodnicy mają plan posadzić prawie 2300 nowych drzew. Aktualnie Stołeczny Zarząd Zieleni realizuje połowę planowanych prac, które mają zakończyć się w połowie grudnia. Większość nowych drzew jest sadzona wzdłuż głównych arterii Warszawy, takich jak Trasa Siekierkowska, ulica Puławska, Górczewska oraz aleja “Solidarności”. Dodatkowo, w parkach i na skwerach znajdzie swoje miejsce około 330 drzew. Gatunki, które dominują wśród nowych nasadzeń to między innymi klon polny i zwyczajny, dąb czerwony, topola czarna, lipa drobnolistna, szerokolistna i srebrzysta, grab pospolity, jesion wąskolistny i pensylwański czy platan klonolistny. Już wiosną zobaczymy kwitnące odmiany jabłoni ozdobnych.