Plan odbudowy Pałacu Saskiego: propozycja podziemnego parkingu pod Placem Piłsudskiego zamiast pod Placem Teatralnym

Firma architektoniczna WXCA, znana z kreowania wyjątkowych projektów, w tym zwycięzcy konkursu na odbudowę Pałacu Saskiego, wyróżnia się innowacyjną propozycją. Zaproponowali utworzenie podziemnej infrastruktury parkingowej pod Placem Piłsudskiego, która miałaby serwować potrzeby Śródmieścia. Sugerują, że taka lokalizacja parkingów mogłaby być łatwiejsza i mniej kosztowna do realizacji niż nieustanne próby budowy podziemnego parkingu pod Placem Teatralnym.

Pod koniec 2021 roku, Michał Olszewski, pełniący obowiązki wiceprezydenta Warszawy, w swojej odpowiedzi na interpelacje dotyczące Placu Teatralnego, zaznaczył plany na budowę parkingów podziemnych. Podkreślił jednak, że choć jest to możliwe z punktu widzenia planowania przestrzennego, realizacja takiej inwestycji zależy od dostępnych środków finansowych miasta. W aktualnej perspektywie finansowej na wiele lat inwestycja ta nie została uwzględniona. Ze źródeł nieoficjalnych dowiadujemy się, że nie istnieje również żaden podmiot gotowy do podjęcia takiego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Władze miasta jednak nie wyrażają wątpliwości, że Plac Teatralny wymaga zmian. Przewidują usunięcie parkingu i zastąpienie go terenami zielonymi. W ubiegłym roku odbyły się warsztaty z mieszkańcami dotyczące nowej koncepcji dla tego miejsca. Z rezultatów warsztatów wynika, że mieszkańcy stolicy pragną znaczących zmian na Placu Teatralnym. Zgodzili się, że powinna zostać wprowadzona więcej zieleni, np. przez posadzenie drzew, a także stworzenie fontanny lub innego elementu wodnego. Mieszkaniom tej części miasta brakuje obszarów do relaksu i odpoczynku, a także przestrzeni przeznaczonych dla dzieci oraz na organizowanie plenerowych wydarzeń artystycznych i kulturalnych.