Nowa inwestycja Tramwajów Warszawskich – zamówiono studium techniczno-ekonomiczne dla linii tramwajowej przy Modlińskiej

Tramwaje Warszawskie rozpoczęły działania, które mają umożliwić budowę nowego torowiska dla transportu publicznego. Tym razem chodzi o linię tramwajową wzdłuż ulicy Modlińskiej.

Etap pierwszy: studium techniczno-ekonomiczne

Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich poinformowali o podpisaniu umowy z firmą DATABOUT. Jej zadaniem będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomicznego dla nowego połączenia między pętlą tramwajową na Żeraniu a mostem Skłodowskiej-Curie. DATABOUT zobowiązał się do wykonania powierzonego zadania w terminie do 320 dni.

Przygotowanie dokumentu, jakim jest studium techniczno-ekonomiczne, jest niezbędne do legalnego podjęcia dalszych prac budowlanych. Celem takiej analizy jest ustalenie, czy i w jaki sposób nowo wybudowana inwestycja będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko.

Po zdobyciu opinii środowiskowej i przygotowaniu projektu możliwe jest uzyskanie wszelkich pozwoleń budowlanych. Konieczne jest również to, aby projekt zyskał przychylność władz rozdysponowujących środki pochodzące z Unii Europejskiej. Pozwoli to pozyskanie odpowiednich środków. Jednak aby taka procedura mogła ruszyć, niezbędna jest szczegółowa dokumentacja planowanego przedsięwzięcia.

Wybór pozostawiono wykonawcy

Planowane nowe połączenie wzdłuż Modlińskiej ma stanowić przedłużenie już istniejącej trasy przy ulicy Jagiellońskiej, która obecnie kończy się pętlą przy Armii Krajowej. Od tego miejsca ma ona prowadzić dalej, aż do połączenia z trasą Młociny – Winnica.

Choć ogólny cel inwestycji jest znany, wykonawca dokumentacji będzie mógł zaproponować swoim zdaniem najlepszy przebieg nowej trasy. Chodzi tu szczególnie o odcinek, na którym pojawia się węzeł drogowy ulicy Jagiellońskiej i trasy Armii Krajowej. Jak informują przedstawiciele Tramwajów Warszawskich, niezbędne może okazać się przebudowanie niektórych estakad. Alternatywą dla tej opcji jest obejście tego elementu trasy wzdłuż brzegu Wisły.

Zamówiona analiza środowiskowa posłuży również przy ustalaniu przebiegu trasy przez osiedla na Starych Świdrach. Obecnie przewiduje się dwa warianty. Jeden prowadzi tory ulicą Modlińską do alei Kuklińskiego. Drugi przewiduje skierowanie połączenia ulicą Myśliborską w taki sposób, by usprawnić komunikację z nowymi osiedlami, których powstanie planuje się na terenach dawnej fabryki domów.

Według zapowiedzi inwestycja będzie przebiegać etapami. Ich realizacja zależna będzie od dostępnych na dany moment funduszy.