Nie będzie trzeciego głosowania – już niebawem ruszą prace nad linią tramwajową do Wilanowa

Przedstawiciele Tramwajów Warszawskich mogą odetchnąć z ulgą. Ponowny przetarg i wybór wykonawcy nowej linii do Wilanowa zamknęła prawomocna decyzja. Teraz spółka może podpisać umowę z firmą Budimex, która, podobnie jak za w przypadku pierwszego konkursu, złożyła zwycięską ofertę.

Dwukrotnie wybrany

Firma Budimex SA ponownie wygrała w ogłoszonym przez Tramwaje Warszawskie przetargu na wykonawcę nowej linii tramwajowej. Ostateczna decyzja zapadała w marcu, po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do wniosku jednego z kandydatów pierwszego konkursu, całą procedurę należało powtórzyć. Jako kwestię sporną wskazano wówczas potencjalnie niezgodne z regulaminem konkursu przyznanie dodatkowych punktów firmie Budimex.

W ponownie przeprowadzonym konkursie zwycięzca pozostał bez zmian. Pierwotnie wybrany wykonawca, znów złożył najkorzystniejszą zdaniem komisji ofertę. Za realizację projektu firma otrzyma nieco ponad 685 milionów złotych. Co prawda i tym razem nie obyło się bez kwestionowania decyzji komisji, jednak jedyne zażalenie, które wpłynęło, finalnie zostało wycofane. Teraz od podpisania umowy Tramwaje Warszawskie i firmę Budimex SA dzieli jedynie rutynowa kontrola z Urzędu Zamówień Publicznych.

O tym, jak przebiegały kolejne wybory wykonawcy, informowaliśmy we wcześniejszych artykułach.

Droga z centrum do Wilanowa

Nowe połączenie, które usprawni komunikację między Wilanowem a centrum miasta, to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji Tramwajów Warszawskich. Jej uruchomienie pozwoli na znaczne skrócenie czasu, jaki podróżujący poświęcają dziś na przemierzenie tego odcinka. Trasa liczyć ma ponad 8 kilometrów i obejmować przestrzeń od ulicy Puławskiej do Gworka. Na jej przebiegu ma pojawić się 31 przystanków. Tramwaj pozwoli pasażerom na podróż w stronę Mokotowa ulicami Gworka oraz Spacerową, a następnie ulicą Belwederską i Sobieskiego do Miasteczka Wilanów.

Tramwaje Warszawskie planują również utworzenie dodatkowych tras odchodzących od główniej nitki komunikacyjnej. Na ten cel pozyskano już dodatkowe środki finansowe.