Modernizacja linii kolejowej nr 7: Kolejny segment w Warszawie do remontu

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły, że planują przeprowadzić remont ostatniego niezmodernizowanego odcinka na linii kolejowej nr 7, która biegnie od stacji Warszawa Wschodnia do Lublina i dalej do granicy państwa. Na chwilę obecną modernizacja obejmuje odcinek pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Wawer, jak również prace trwają na trasie od Warszawy Gocławek do przystanku Warszawa Wawer. Odcinek Otwock – Lublin jest już po przebudowie. Teraz przyszedł czas na remont pozostałego fragmentu trasy.

Od niedzieli, 12 marca wprowadzono zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, które umożliwiły skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Lublina do rekordowych 1 godziny i 38 minut. Jest to możliwe dzięki zwiększeniu maksymalnej prędkości pociągów do 160 km/h, co pozwoliło skrócić czas podróży o około 20 minut. Ponadto, rozbudowa drugiego toru na odcinku Pilawa – Otwock na mazowieckim fragmencie trasy usprawniła podróż w kierunku Lublina. Aktualnie trwają prace nad budową dwóch nowych torów na odcinku Warszawa Gocławek – Warszawa Wawer, co pozwoli na oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Podobna strategia ma zostać zastosowana na kolejnym odcinku linii.

PKP PLK już przygotowują się do modernizacji ostatniego odcinka – od stacji Warszawa Wawer do Otwocka. Dokumentacja projektowa dla tego segmentu trasy została już opracowana. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji środowiskowych, których zakończenie przewiduje się do końca 2023 roku. Planuje się, że przetarg na realizację prac budowlanych na tym odcinku zostanie ogłoszony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku. W ramach planowanych robót przewiduje się rozbudowę dwóch dodatkowych torów, co pozwoli na oddzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego, podobnie jak na innych odcinkach trasy.