Marsz 4 czerwca w Warszawie: Donald Tusk i Platforma Obywatelska deklarują zwycięstwo, naprawę krzywd i pojednanie

W warszawskim marszu zorganizowanym przez Donalda Tuska oraz Platformę Obywatelską, który odbył się 4 czerwca, najbardziej istotne wydarzenie miało miejsce o godzinie 15. Wtedy to lider PO przemawiał na pl. Zamkowym, składając ważne obietnice przed zgromadzoną masą ludzi. Tusk zadeklarował, że celem udziału w nadchodzących wyborach jest zwycięstwo, a także naprawa wszystkich doznanych przez ludzi krzywd. Przyrzekł również dokonanie rozliczenia ze złem, zadośćuczynienie wszelkim wyrządzonym szkodom oraz doprowadzenie do pojednania między obywatelami Polski.

Z analizy danych przeprowadzonej przez Onet wynika, że liczba uczestników marszu wynosiła co najmniej 300 tysięcy osób właśnie o wspomnianej godzinie 15. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją na żywo dotyczącą tego doniosłego wydarzenia.