Ludzie Warszawy. Osobowość heroiczna – Irena Sendlerowa, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

Polska historia jest niezwykle bogata. Nie tylko pod względem liczby wydarzeń, które miały ogromne znaczenie dla jej dzisiejszego kształtu, ale także w odniesieniu do niezwykłych osobistości, które do jej rozwoju się przyczyniły. Wiele z nich urodziło się, żyło i umierało właśnie w Warszawie. Wśród nich znajdziemy osobowości wyjątkowe, które w czasach najtrudniejszych i wymagających ogromnej odwagi, potrafiły pomagać innym, stawiając na szali własne życie.

Irena Sendlerowa – córka lekarza

Irena Stanisława Sendler z domu Krzyżanowska urodziła się 15 lutego 1910 roku w Warszawie. Potrzeba niesienia pomocy innym i niemożność przejścia obok cierpienia ludzkiego obojętnie prawdopodobnie przekazał jej w genach i w wychowaniu ojciec, Stanisław Krzyżanowski, lekarz. Podczas lat dzieciństwa, które Irena spędzała w Otwocku, miała ona okazję obserwować ojca przy pracy, gdy ten opiekował się pacjentami wywodzącymi się ze społeczności żydowskiej. Także podczas spędzanych w Tarczynie lat międzywojennych miała bliskie kontakty z żydowskimi dziećmi, co pozwoliło jej na poznanie języka jidysz.

Przeciw antysemityzmowi

Irena Sendler już w czasach szkolnych stawała w obronie swoich żydowskich koleżanek i kolegów. Gdy na Uniwersytecie Warszawskim rektor Włodzimierz Antoniewicz wprowadził getta ławkowe, Irena siadała w przeznaczonych dla semickich uczniów miejscach. Tym sposobem stała się celem ataków związanych z ONR studentów.

Praca społeczna i pomoc dla dzieci w czasie wojny

Irena Sendlerowa to działaczka społeczna, która w różnych instytucjach podejmowała się opieki nad samotnymi matkami i ich nieślubnymi dziećmi. Współpracowała z placówkami opiekuńczymi w tym również w jednej, której założycielem był Janusz Korczak. Jako pracownik ośrodków zdrowia dokładała wszelkich starań, by wszystkim nieść pomoc. Gdy w październiku 1939 roku zakazano udzielania pomocy ludności żydowskiej, zorganizowała grupę pracowników pomocy społecznej, która tę pomoc niosła. Także po wydzieleniu getta Żydom dostarczane było jedzenie, środki lecznicze, w tym także szczepionka na śmiercionośny tyfus.

Jednak w pamięci świata Irena Sendlerowa zapisała się przede wszystkim jako ta, która uratowała przed śmiercią 2.500 dzieci. Do ich uwolnienia dochodziło różnymi drogami. Zawsze jednak działanie to wiązało się z ogromnym ryzykiem. Za swoje dokonania Sendlerowa została wielokrotnie odznaczona, w tym także Medalem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.