Koniec współpracy – Radni Warszawy wypowiedzieli partnerstwo rosyjskim miastom

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawa podjęła symboliczną, lecz niezwykle w obecnym czasie ważną decyzję. Na mocy uchwały z dnia 03 marca 2022 stolica wypowiedziała umowę partnerskim miastom z kręgu rosyjskiego.

Nie dla agresji na Ukrainę

Zapowiedź takiego działa pojawiła się już kilka dni temu. We wtorek 01 marca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej poinformował społeczność, że radni wystąpili z prośbą o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. Jego tematem miała być aktualna sytuacja na Ukrainie. Radni Miasta Warszawa wnieśli o rozpatrzenie wniosku mówiącego o zerwaniu stosunków z miastami partnerskimi, znajdującymi się na terenie Rosji. Do głosowania doszło w ubiegły czwartek.

Koniec partnerstwa

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Warszawa postanowiono o natychmiastowym zakończeniu współpracy z ośrodkami rosyjskimi: Moskwą, Sankt Petersburgiem, Smoleńskiem, Groznym oraz Niżnym Nowogrodem. Decyzja rady była jednogłośna. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 57 członków posiedzenia, a żaden z obecnych nie wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu przyjętej w czwartek uchwały radni podkreślili, iż ich działanie nie jest jedynie gestem wyrażenia swojego poparcia dla Ukrainy. D ta ma także stanowić sygnał zdecydowanego potępienia zbrodniczych działań, których w ostatnich dniach dopuszczają się przedstawiciele Federacji Rosyjskiej. Mowa tu nie tylko o bezpodstawnym ataku, ale też o przeprowadzanym na ogromną skalę ludobójstwie, które Warszawa doskonale pamięta.

Apel o naśladowanie

Radni Miasta Warszawa zaapelowali też do przedstawicieli tych stolic, które w dalszym ciągu starają się utrzymać stosunki partnerskie z rosyjskimi ośrodkami. Wskazali, że demonstracja solidarności z walczącymi Ukraińcami jest niezmiernie ważna i należy okazać ją narodowi ukraińskiemu w każdy możliwy sposób.

Stanowczą postawę w odniesieniu do rosyjskiej agresji przyjął też, między innymi, Olsztyn.