Jak wygląda rynek pracy w Warszawie na początku 2023 roku?

Warszawa jako stolica Polski stanowi ważny ośrodek miejski. Podjęcie tu pracy daje duże szanse na prężny rozwój zawodowy. Warszawski rynek zatrudnienia jest przy tym bardzo chłonny. Poszukiwani są pracownicy z rozmaitych branż – zarówno bardziej, jak i mniej doświadczeni. Co jeszcze warto wiedzieć o rynku pracy w Warszawie?

Rynek pracy w Warszawie w pierwszych miesiącach 2023 roku

Sytuacja na warszawskim rynku pracy jest dynamiczna. Najczęściej daje się zauważyć zmiany w dobrym kierunku. Warto przyjrzeć się temu, jak wygląda ona w pierwszych miesiącach 2023 roku. Zgodnie z danymi, dominującym sektorem gospodarki w stolicy Polski cały czas jest branża usługowa. Składają się na nią różne dziedziny zatrudnienia, w tym m.in. informacyjna i komunikacyjna, handlowa, gastronomiczna czy transportowa. Oprócz tego ważne miejsca zajmują przemysł i budownictwo oraz branża związana z finansami. W stolicy można zaobserwować niskie bezrobocie. Na koniec stycznia 2023 roku jego stopa wyniosła 1,5%. W tym samym czasie w Polsce odnotowano 5,5% bezrobocia rejestrowanego. Zatrudnienie jest więc możliwe do zdobycia. Aby znaleźć ciekawe ogłoszenia, wystarczy wpisać w internecie „oferty pracy Warszawa”. Warto wiedzieć, jak prezentują się zarobki w Warszawie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku w stolicy utrzymywało się na poziomie 8395,76 zł brutto.

W jakich branżach najbardziej poszukiwani są pracownicy w Warszawie?

W Warszawie pracę znajdą zarówno pracownicy umysłowi, jak i zajmujący się pracą fizyczną. Oferty dostępne są przy tym nie tylko dla specjalistów z długim stażem zatrudnienia, lecz także dla początkujących osób z niewielkim doświadczeniem. W których branżach widoczne jest największe zapotrzebowanie na pracowników? Można odwołać się do prognozy „Barometr zawodów”, która przewiduje, które z profesji w danym mieście lub regionie będą najbardziej deficytowe (mianem zawodów deficytowych nazywa się te, w których liczba ofert zatrudnienia przewyższa liczbę kandydatów chcących je zdobyć). W Warszawie w 2023 roku należą do nich m.in. stanowiska: nauczyciela (w różnego typu szkołach), kierowcy, lekarza, fizjoterapeuty, administratora stron internetowych, pielęgniarki, położnej, sekretarki, technika informatyka, sprzątaczki, specjalisty ds. finansowych, psychologa, samodzielnego księgowego, teleankietera, specjalisty ds. administracyjnych, pracownika obsługi klienta, ratownika medycznego, pracownika fizycznego, specjalisty ds. rachunkowości czy programisty. Są to wybrane zawody, w których można zaobserwować bardzo duży deficyt osób poszukujących pracy. Jak widać, występują one w różnorodnych branżach. Warto także pamiętać, że profesji deficytowych jest znacznie więcej – w przypadku wielu z nich deficyt jest jednak nieco mniejszy w stosunku do tych wymienionych powyżej.