Historyczny park Dolina Szwajcarska zasłużył na miano zabytku Warszawy

W owym czasie ówczesny Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, profesor Jakub Lewicki, poinformował o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, historycznego parku Dolina Szwajcarska. Park ten mieści się w sercu Warszawy, przy ulicy Chopina. Decyzja o podjęciu tego działania została zapoczątkowana z urzędu.

Dolina Szwajcarska, potocznie nazywana Dolinką Szwajcarską, jest dzisiaj jedynie niewielkim fragmentem dawnego założenia parkowego. Jest ona usytuowana pomiędzy ulicą Fryderyka Chopina a aleją Róż.

Park jest domem dla wielu roślin bylinowych takich jak szałwia omszona, irysy, bodziszki, liliowce, lilie, pustynniki oraz czosnek olbrzymi. Można tam również znaleźć śmiałek pogięty, różne gatunki paproci i funkie czy nawet epimedium czerwone. Wiosną park wypełniają również tulipany. Kilka lat temu odsłonięto tam też pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla – bohaterów II wojny światowej, którzy zorganizowali pomoc dla polskich uchodźców (w tym Żydów) na Węgrzech. Za swoje działania zostali oni pośmiertnie uhonorowani tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Profesor Lewicki podkreślił, że Dolina Szwajcarska posiada unikalne założenie kompozycyjne i stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego Warszawy, zarówno przed jak i po wojnie. Park ten reprezentuje duże wartości historyczne i naukowe – jako przedmiot badań historii dóbr Ujazdowskich jak i przemian przestrzennych Śródmieścia Południowego. Bez problemu można tam zidentyfikować szereg ważnych elementów kompozycji XIX-wiecznego oraz socrealistycznego założenia parkowego.