Eliminacja nielegalnej produkcji papierosów na Mazowszu przez służby państwowe

Na terenie Mazowsza, w powiecie ostrowskim, służby państwowe w postaci Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) oraz Straży Granicznej (SG) efektywnie zlikwidowały fabrykę przetwarzającą tytoń oraz dwa magazyny przechowujące nielegalne papierosy. W wyniku tej skoordynowanej akcji, funkcjonariusze tych służb zabezpieczyli blisko 15 milionów sztuk papierosów i około 14 ton tytoniu, na których nie widniały polskie znaki akcyzowe. Szacunkowa wartość zabezpieczonych materiałów oscyluje wokół kwoty przekraczającej 18 milionów złotych.

Akcji zorganizowanej przez KAS, CBŚP i SG towarzyszyły aresztowania. W wyniku działań, na terenie powiatu ostrowskiego zatrzymano pięć osób, które usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Podczas dochodzenia prowadzonego przez KAS, CBŚP i SG na terenie powiatu ostrowskiego została wykryta grupa podejrzana o działalność przestępczą związaną z akcyzą. W ramach prowadzonych działań, funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania na dwóch nieruchomościach. W pierwszej z nich odnaleziono zakład przetwarzający tytoń, w którym funkcjonowały specjalistyczne maszyny oraz przechowywane były niemal 3 tony suszu tytoniowego. Druga nieruchomość była miejscem aresztowania pięciu osób. Doszło do tego podczas rozładunku samochodów dostawczych.