Ekspansja infrastruktury rowerowej w Warszawie: Otwarcie ofert na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Andersa

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o otwarciu ofert na realizację nowego projektu, który zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Andersa. Jest to część większego planu, który ma na celu stworzenie ciągłego pasa dla rowerzystów przebiegającego przez sam środek stolicy – trasy N-S. Do konkursu zgłosiło się łącznie czterech potencjalnych wykonawców, a ten, który zostanie wybrany, będzie miał do dyspozycji 20 miesięcy na zakończenie prac budowlanych.

Oznajmiono również, że nowa droga dla rowerzystów ma zaczynać się od ulicy Nowolipki i kończyć na Dworcu Gdańskim (ulica Dawidowskiego). Będzie przebiegać po zachodniej stronie ulicy Andersa i połączy się z już istniejącymi trasami rowerowymi na ulicach Bonifraterskiej, Świętojerskiej, Anielewicza i Dawidowskiego. Dzięki temu powstanie spójna sieć rowerowa obejmująca całą dzielnicę Muranów.

ZDM przekazał również informacje dotyczące zgłoszeń na realizację projektu. Na budowę ścieżki rowerowej zgłosiło się czterech wykonawców, a dwie złożone oferty są niższe niż przewidywany kosztorys. Najtańsza propozycja wynosi 31,8 mln zł, co oznacza, że jest o 2,5 mln zł tańsza od przewidzianego budżetu. Teraz nadszedł czas na weryfikację tych ofert. Po podpisaniu umowy wybrany wykonawca będzie miał 20 miesięcy na realizację zadania.