Decyzja radnych o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu

W czwartek odbędzie się spotkanie członków Rady Miasta, którym przewodzi prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie decyzja dotycząca udzielenia mu wotum zaufania oraz absolutorium związane z realizacją budżetu miasta na rok 2023.

Zgodnie z planem czwartkowego zgromadzenia, prezydent Trzaskowski przedstawi Raport o stanie miasta i zaprosi do dyskusji nad jego treścią. Po zakończeniu debaty, radni będą mieli okazję wyrazić swoje poparcie dla pracy prezydenta, głosując nad wotum zaufania.

Następnie obrady skupią się na analizie finansów Warszawy za rok 2023. Po omówieniu sprawozdania budżetowego, radni przejdą do kolejnego punktu porządku dziennego – głosowania o udzieleniu absolutorium prezydentowi Trzaskowskiemu za wykonanie budżetu miasta w roku 2023.

Sesja ta będzie już szóstą okazją do publikacji Raportu o stanie miasta. Ten ważny dokument, wymagany przez prawo samorządowe, przedstawia główne obszary działalności stolicy, takie jak: warunki życia mieszkańców, system edukacji, służba zdrowia, strategia mieszkaniowa i bezpieczeństwo.