Centralny Port Komunikacyjny otrzymał zielone światło od RDOŚ w Warszawie do budowy lotniska i węzła kolejowego

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) otrzymała pozytywną decyzję środowiskową od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie, co otwiera drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną i późniejsze pozwolenie na budowę. To jest istotnym krokiem dla tej inwestycji, która odpowiada na wymogi zarówno krajowe, jak i europejskie standardy środowiskowe. Prezes CPK, Mikołaj Wild, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że pracę wykonaną przez spółkę RDOŚ ocenił tak pozytywnie.

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK, podkreślił, że decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ to zielone światło dla realizacji projektu CPK w sposób szanujący ludzi i środowisko naturalne. Jego celem jest prowadzenie tej inwestycji w sposób najbardziej korzystny dla regionu. Wiceminister Horała zaznaczył również, że już w lipcu możliwe jest uzyskanie wstępnej zgody na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drogę do wniesienia wniosku do Wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Następnie planowany jest wniosek o pozwolenie na budowę.

Warto przypomnieć, że już w czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla CPK. Spółka przyjęła też projekt koncepcyjny lotniska i dworca kolejowego, co stanowi istotny element przygotowań do realizacji inwestycji.