Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie

O tym, że polska historia jest głęboko zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej, nikogo przekonywać nie trzeba. Nic zatem dziwnego, że w czasach, w których wiara dla wielu stanowiła cel życia i niosła pocieszenie w trudnych chwilach, powstało tak wiele związanych z tym wyznaniem świątyń. Dziś przyjrzymy się jednej z nich – okazałej Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.

Początki warszawskiego kościoła

Jak w przypadku zdecydowanej większości świątyń chrześcijańskich, tak i tu na początku istniała kaplica. Pierwsze wzmianki o opatrzonym patronatem Świętego Krzyża miejscu modlitwy pochodzą z roku 1510. W roku 1525 za sprawą Marty Möller kaplicę przekształcono w niewielkich rozmiarów kościółek, który następnie przebudowano w roku 1615, a jedenaście lat później utworzono tu parafię pod wezwaniem Świętego Krzyża. W roku 1653 parafia trafiła pod opiekę misjonarzy św. Wincentego a Paulo i stał się centralnym domem Zgromadzenia Misji na terenie kraju.

Znaczenie tego kościoła było w dawnej Warszawie ogromne. Podobnie jak w kolegiacie Św. Jana odbywały się tu ważne uroczystości państwowe. Tu też zebrał się Sejm Czteroletni w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Stylistyka bazyliki Świętego Krzyża

Burzliwe dzieje odcisnęły piętno na wielu budowlach miasta, w tym także na kościele Świętego Krzyża. Ogrom zniszczeń dokonanych w czasie potopu szwedzkiego doprowadził do konieczności budowy nowej świątyni, który utrzymano w stylu barokowym. Na majestatycznych wieżach kościoła możemy zobaczyć późnobarokowe hełmy autorstwa architekta Józefa Fontany. Fasadę kościoła natomiast zaprojektował jego syn, Jakub.

Do uszkodzenia budynku kościoła doszło także w czasie II wojny światowej. Już w pierwszych dniach trwania konfliktu zniszczeniu uległy cenne zabytki, w tym obrazy Franciszka Smuglewicza i Jerzego Siemiginowskiego. Największe zniszczenia poczyniła jednak detonacja w świątyni dwóch niemieckich Goliatów wypełnionych materiałami wybuchowymi, do której doszło 06 września 1944 roku. Po wojnie poziom dewastacji budynku oceniono na blisko 45 procent powierzchni całego obiektu.

Co możemy zobaczyć?

Mimo rozległych uszkodzeń odbudowę kościoła ukończono w roku 1950. Kolejne lata przynosiły mu sławę, a w roku 2002 papież Jan Paweł II ustanowił świątynię bazyliką mniejszą. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Bazyliki Świętego Krzyża jest figura Chrystusa niosącego krzyż, usytuowana przed wejściem do świątyni. Wśród cennych zabytków ujrzymy tu liczne kaplice i ołtarze z relikwiami świętych męczenników, bogato zdobionymi rzeźbami i licznymi obrazami.